נאבקים במגע מיני כואב? פנה אלינו לקבלת עזרה.

מיניות, אינטימיות וזוגיות לאחר אבחון סרטן

פורסם על ידי דיצה כץ ב מחלת הסרטן, סקס כואב (דיספרוניה), חוסר תפקוד מיני 08 אוגוסט 2014

היה לנו העונג הגדול להציג אתמול בסמינר לנשים, חוכמה ובריאות בבית החולים האוניברסיטאי מאונט סיני, ניו יורק. הקהל היה נשים עם סרטן שד או נקבה, וכמה מהעובדות הסוציאליות האונקולוגיות של בית החולים.

כותרת השיחה שלנו הייתה מיניות, אינטימיות וזוגיות. כמו תמיד, הושפענו מאומץ הנשים ומשמחת החיים, אך עם זאת נואשים מההזנחה (המתמשכת) ומחוסר העניין מצד הצוות הרפואי של צרכים בסיסיים אלה. הנשים חזרו על מה ששמענו בעבר: “הרופא / ים עובדים קשה במיגור הסרטן אך הם אינם נותנים מענה לצרכים הרגשיים שלנו ולא לאיברי המין והמיניות שהשתנו. "

אנו מקווים כי המשתתפים יעבירו את המסר לצוותים הרפואיים שלהם, וכי הקלינאים בקהל ימשיכו לטפח מודעות בקרב עמיתיהם ועמיתיהם.

תחיה חזק!